Föreningsmöte

Till medlemmarna i Kristianstad Damfotbollförening

 

Inbjudan till Föreningsmöte

I samband med Extra Årsmöte den 29/11 inbjudes medlemmarna i KDFF till ett Föreningsmöte 19,00-20,30.

Vilans IP klubbhuset.

Den nya styrelsen vill ta tillfället i akt att presentera sig och ge sin syn på föreningsarbete och framtiden.

Det ges också möjligheter till frågor och brainstorming – vad vill medlemmarna, vad kommer medlemmarna

att bidra med, hur kan vi utforma framtiden tillsammans.

Det blir ett Föreningsmöte med ett stort givande och tagande!

 

Hjärtligt Välkomna!

 

Valberedningen

Kristianstad DFF

 

Monica Zakrisson/Olle Hedberg