Inför kallelse till årsmöte 2017

Tiden går fort och nu är det snart dags för årsmöte, närmare bestämt den 14 mars.
Dessförinnan kommer en kallelse publiceras både här på sidan och i Kristianstadsbladet.
Denna kallelse kommer gå ut den 20 februari.

Det är nu viktigt att ni förnyar era medlemskap, detta för att ni ska behålla era
rösträtter på årsmötet och era rättigheter att bidra med förslag till styrelsen.
Förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari.

Efter detta årsmöte kommer bland annat en presentation om spelarna för säsongen 2017 att hållas.
Beta kommer även delge förutsättningarna för denna säsong.

Betalning görs på Bankgironummer 5096-0749
Ange: Namn, personnummer, telefonnummer, fullständig adress samt e-postadress vid inbetalning.

 

Vänliga hälsningar

Henrik Alm
Kristianstads DFF
0766-44 31 90
info@kdff.nu