Styrelsen kallar till extra årsmöte.

Till medlemmarna i Kristianstads Damfotbollsförening.

Styrelsen i KDFF kallar till extra årsmöte

 

Styrelsen i Kristianstads Damfotbollsförening inbjuder föreningens medlemmar till extra årsmöte i syfte att

välja ny ordförande samt nya styrelseledamöter.

 

Att initiera ett extra årsmöte framför alternativet att avvakta ordinarie årsmöte i mars 2017 motiveras med att

det finns uppenbara fördelar i att en ny styrelse får värdefull tid och därmed möjligheter att delta i budgetarbetet,

fastställa en organisation med då givna förutsättningar samt i övrigt strukturera verksamheten i föreningen.

 

Tid:               18.30 tisdagen den 29 november 2016.

Plats:             Vilans IP.

Anmälan:      Senast 21 november till: info@kdff.nu

 

 

Förslag till dagordning

 

  1. Föreningens ordförande öppnar extra årsmöte.
  2. Val av ordförande för extra årsmöte.
  3. Val av sekreterare för extra årsmöte.
  4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare för protokollet.
  5. Fråga om godkännande av kallelse till extra årsmöte.
  6. Fråga om godkännande av dagordningen.
  7. Val av ny ordförande i Föreningen.
  8. Val av nya styrelseledamöter i Föreningen.
  9. Mötets avslutande.

 

 

/ Styrelsen i KDFF