Styrelsen vill passa på att önska alla en god fortsättning på det nya året.

Vi ser alla fram emot ett kommande bra år för vår förening, både sportsligt och rent föreningsmässigt. Vi har som mål att inom ett år vara en förebild i båda dessa avseenden.

Sedan det extra årsmötet avhölls har en hel del arbeten initierats. Styrelsen har valt ett arbetssätt som innebär att;

  • Vi på bredden ska vara en ”arbetande styrelse”.
  • Vi ska från styrelsens sida ha någon öronmärkt, för att lite extra följa upp och ha ett större ansvar för kärnaktiviteter såsom ungdoms- och elitsatsning, föreningens finansiering genom bidrag och sponsring, HR-relaterad verksamhet, extern kommunikation inkluderande kontakter med bl. a föräldrar, budget- och likviditet etc.
  • Vi ska vara synliga och tillgängliga inom föreningens alla aktiviteter.

Sedan årsmötet har en hel del arbeten utförts och mycket återstår, men vi är på god väg. Många ideella krafter gnor nu på som tusan.  Bland prioriterade uppgifter kan nämnas att;

  • Koppla grepp på föreningens finanser och skapa en budget i balans.
  • Förbereda det sportsliga verksamhetsområdet 2017 för både bredd och elit.
  • Skapa ett fungerande kansli.
  • Skapa nya intäkter och finna former för att på ett allt bättre sätt ge våra gamla och nya sponsorer valuta för deras satsningar på klubben.
  • Förberedelser för flytten till vår nya matcharena 2018.

I närtid kommer styrelsen via hemsidan också att lite djupare presentera styrelsens medlemmar var och en. Vi har också som ambition, att både via hemsidan och genom föreningsmöten, hålla medlemmarna allt bättre informerade kring vad som är på gång och vilka frågor vi vill bolla med er alla.

Vi vill här också gratulera klubben till det kommande spännande träningslägret i England. Vi försöker även hitta former för hur medlemmar tillsammans med spelarna kan följa med till England denna helg. Utnyttja den fina möjligheten om den bjuds! Till sist vill vi gratulera klubben till framgångsrik värvning av spelare och tränare. Vi ser verkligen alla fram emot 2017!

Vänliga hälsningar från Styrelsen