SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kristianstads DFF
1998

Föredragslistan årsmöte 2023

Förslag till föredragningslista vid årsmöte med Kristianstads Damfotbollsförening, 838202-0926, den 11 mars 2024 kl 18.00 på Kristianstads fotbollsarena

 

Öppning av mötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
 13. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; övriga på ett år
 15. d) auktoriserad revisionsfirma alternativt två auktoriserade revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 16. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande; samt
 17. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 18. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 

Mötet avslutas

Extra årsmöte 24 augusti 2023

 

Förslag till föredragningslista vid extra årsmöte med Kristianstads Damfotbollsförening, 838202-0926, den 24 augusti 2023 kl 18.00, digitalt möte

 

                     

Öppning av mötet

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens förslag till medlemsavgift år 2024.
 7. Fastställande av medlemsavgift för 2024.

 

Mötet avslutas

 

Styrelsens förslag till medlemsavgift från och med 2024:

På ordinarie årsmöte fick styrelsen i uppgift att ta fram ett förslag till medlemsavgift som ska förenkla och vara lika för alla.

Styrelsen föreslår att medlemsavgift för 2024 sätts till 250 kr/år för samtliga. Detta gäller supportrar, spelare, tränare, ledare, anställda, styrelsemedlemmar mfl.

Kallelse till extra årsmöte
 

Kristianstads DFF kallar alla medlemmar till extra årsmöte torsdagen den 24e augusti 18.00. Årsmötet kommer hållas digitalt och du anmäler dig via mail till info@kdff.nu. Du kommer i god tid innan mötet få ett bekräftelsemail med länk för inloggning till årsmötet.

 

På det extra årsmötet kommer förslag om förändring av medlemsavgift tas upp. Förslag är att KDFF from 2024 ska ha medlemsavgift om 250 kr per år oavsett om du är aktiv eller passiv medlem.

 

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Styrelsen

 
Föredragslistan årsmöte 2023

Förslag till föredragningslista vid årsmöte med Kristianstads Damfotbollsförening, 838202-0926, den 7 mars 2023 kl 18.30 på Kristianstads fotbollsarena

 

                     

Öppning av mötet

                     

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
 13. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; övriga på ett år
 15. d) auktoriserad revisionsfirma alternativt två auktoriserade revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 16. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande; samt
 17. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 18. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 

 

 

Kallelse till årsmöte

Kristianstads DFF kallar alla medlemmar till årsmöte tisdag den 7 mars kl 18.30 på Kristianstads Fotbollsarena.

 

Utöver sedvanliga årsmötesärenden i enlighet med stadgarna kommer vi även få höra tränarstaben presentera sina tankar inför årets säsong i OBOS Damallsvenskan.

 

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på klubbhuset på Vilan from den 1 mars.

 

Varmt välkomna!

 

Styrelsen

 
Följ oss
Ligans Huvudsponsorer
Våra huvudpartners